Tamil Song Lyrics

Aasai Konda Nenjchirandu Lyrics

Song : Aasai Konda Nenjchirandu
Movie : Irumbu Thirai (1960)
Singers : P. Leela
Music : S.V.VenkatRaman
Lyricist : Pattukottai Kalyanasundaram
Direction : S.S.Vasan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2602 Times

View all Irumbu Thirai (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh) (2)

(MlYf;Fk; ghlYf;Fk;
CJk; Foy; ahopDf;Fk;...
MjhukhdJ jhsk;) (2)

(ClYf;Fk; fhjYf;Fk;
cz;ik md;Gf; $lYf;Fk;
cfe;jJ thypg fhyk;) (2)

Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh

MMMMMM...

tz;LyhTk; kyu;r; NrhiyapNy
njd;wy; te;JyhTfpd;w NtisapNy..
fhisfd;W Nghy; cUtk; nfhz;l MnshUtd;
epd;W Nghl;l xU ghu;itapNy
vd;id nfhd;W tpl;lhdb khkapNy

Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh

MMMMMM...

,jak; mijAk; fz;L kjpAk; kaf;fq;nfhz;L
,jaf; fjit te;J jl;LNj
vz;zk; ,kar; rpfuk; jd;id vl;LNj.. (2)

mjpf JzpT nfhz;L Mir fiu Guz;L
mjpu jiy Rod;W Rw;WNj
epyT mdiy clypy; thupf; nfhl;LNj

(Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh) (2)>

Aasai Konda Nenjchirandu Tamil Song Lyrics in English

(Aasai konda nenjirandu pesugindra podhu
Aadaadha silaigalum aadaadho
Aanandha geedhangal paadaadho) (2)

(Aadalukkum paadalukkum
Oodhum kuzhal yaazhinukkum
Aadhaaramaanadhu thaalam…) (2)

(Oodalukkum kaadhalukkum
Unmai anbu koodalukkum
Ugandhadhu vaaliba kaalam…) (2)

Aasai konda nenjirandu pesugindra podhu
Aadaadha silaigalum aadaadho
Aanandha geedhangal paadaadho

Aaaaaaa….aaaaaaaaa…aaaaaaaaaa…

Vandulaavum malar solaiyile 
Thendral vandhulaavugindra velaiyile
Kaalaikandru pol uruvam konda aaloruvan
Nindru potta oru paarvaiyile…
Ennai kondru vittaanadi maamayile…

Aasai konda nenjirandu pesugindra podhu
Aadaadha silaigalum aadaadho
Aanandha geedhangal paadaadho

Aaaaaaaaaaa…..aaaaaaaaaaa…

Idhayam adhaiyum kandu madhiyum mayangakkondu
Idhaya kadhavai vandhu thattudhe
Ennam imaya chigaram thannai ettudhe (2)

Adhiga thunivu kondu aasai karai purandu
Adhira thalai suzhandru suttrudhe
Nilavu analai udalil vaari kottudhe

(Aasai kondu nenjirandu pesugindrapodhu
Aadaadha silaigalum aadaadho
Aanandha geethangal paadaadho) (2)

Aasai Konda Nenjchirandu Video Song

If you don't see the video song of Aasai Konda Nenjchirandu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos