Victory for Eelam and Palestine துரோகத்தால்

Victory for Eelam and Palestine துரோகத்தால் Image Post
  • Public
  • 1,498 Views - 15 May, 2021

Victory for Eelam and Palestine துரோகத்தால் வீழ்ந்தோம் அல்லாஹ்வின் கருணையால் இறுதி வெற்றி எங்களுக்கே!